Skip to main content
Factsheet, 2011

Vattenvett

Lenninger, Anna

Abstract

Ingen som umgås med barn kan ta miste på den fullständigt unika dragningskraft som vatten har; dels attraherar vatten i sig som fysiskt element, dels skapar vatten lockande miljöer med växter och djur. Stranden – eller snarare den zon där vatten möter land – är den perfekta lekplatsen. Härligt, härligt sjunger lusten, men farligt, farligt svarar förnuftet.

Published in

Movium Fakta
2011, number: 2011:1
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lenninger, Anna
No organisation

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116980