Skip to main content
Other publication, 2022

Kostnader och vinster med gott djurskydd : för djur, lantbrukare och samhälle

Ahmed, Haseeb; Alvåsen, Karin; Berg, Lotta; Emanuelson, Ulf; Hansson, Helena; Hultgren, Jan; Röcklinsberg, Helena

Abstract

Samhällets krav på god djurvälfärd har lett till diskussioner om kostnaderna för att uppnå och upprätthålla en sådan. Detta är relevant för svensk djurbaserad livsmedelsproduktion, eftersom producenter i Sverige i många avseenden har hårdare krav än i andra länder. De möter därför konkurrens från importerade livsmedel som producerats med mindre strikta djurskyddsbestämmelser. Samtidigt kan gott djurskydd ha ett värde i sig och ge fördelar för djur, lantbrukare och samhälle.

Published in


Publisher: Institutionen för kliniska vetenskaper;Institutionen för husdjurens miljö och hälsa;Institutionen för ekonomi

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116984