Skip to main content
Proceedings (editor), 2015

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 8 och 9 december 2015

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2015, number: 68
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Servin, Dave
Swedish University of Agricultural Sciences, External Relations Alnarp

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117029