Skip to main content
Proceedings (editor), 2016

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 6 och 7 december 2016

;

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet

2016, number: 69
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Germundsson, Lisa (Blix Germundsson, Lisa)
Swedish University of Agricultural Sciences, External Relations Alnarp
Servin, Dave
Swedish University of Agricultural Sciences, External Relations Alnarp

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117030