Skip to main content
Proceedings (editor), 2017

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 5 och 6 december 2017

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2017, number: 70
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Germundsson, Lisa (Blix Germundsson, Lisa)
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Collaboration and Development

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117031