Skip to main content
Proceedings (editor), 2017

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 5 och 6 december 2017


Germundsson, Lisa (ed.)

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2017, number: 70
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Editors

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/117031