Skip to main content
Proceedings (editor), 2018

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 4 och 5 december 2018

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2018, number: 71
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Germundsson, Lisa (Blix Germundsson, Lisa)
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Collaboration and Development

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117032