Skip to main content
Proceedings (editor), 2019

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 10 och 11 december 2019

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2019, number: 72
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Collaboration and Development

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117044