Skip to main content
Proceedings (editor), 2019

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 10 och 11 december 2019


Swartz, Carl-Otto (ed.)

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2019, number: 72
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Editors

  • Swartz, Carl-Otto

   • Unit for Collaboration and Development, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/117044