Skip to main content
Proceedings (editor), 2020

Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar den 8 och 9 december 2020

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2020, number: 73
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Collaboration and Development

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117045