Skip to main content
Report, 2019

Sensorer för vattenkvalitet i miljöövervakning av vattendrag : hur användbara är de i praktiken?

Fölster, Jens; Lannergård, Emma; Walley, Stephan; Olshammar, Mikael;

Abstract

Denna rapport utgör delredovisning av action C8 och action C9 inom LifeIP-projektet Rich Waters. C8, där SLU deltar, omfattar mätning med sensorer i jordbruksvattendrag och C9, där IVL deltar, omfattar mätningar i dagvattenled-ningar. Rapporten utgör även rapportering av överenskommelser mellan SLU och HaV med diarienummer 2717-2016. Rapporten sammanfattar praktiska erfa-renheter av installationer och mätningar med sensorer i vattendrag från de senso-rer som finansierats inom de nämnda projekten, men även från andra sensorer som används i olika projekt. Ansvaret för innehållet i denna rapport/publikation ligger helt och hållet hos författarna. Innehållet återspeglar inte Europeiska union-ens officiella hållning.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

2019, number: 2019:10
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Walley, Stephan
IVL Swedish Environmental Research Institute
Olshammar, Mikael
IVL Swedish Environmental Research Institute

UKÄ Subject classification

Ecology
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117114