Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011Open access

Låt sveriges natur återspeglas på kyrkogården

Gustafsson, Anna; Orwén, Maria

Abstract

En välplanerad gravplats med hållbara växter underlättar både för personal och för gravrättsinnehavare samtidigt som den värnar om miljön. Att låta platsens natur inspirera designen kan både uppfylla krav på nytänkande och på miljömedvetenhet.

Published in

Gröna fakta
2011, number: 2011:3
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/117173