Skip to main content
Factsheet, 2011

Döende buxbom – ett hot mot vårt gröna kulturarv

Rosander, Charlotte

Abstract

Kyrkogårdsförvaltningar runtom i södra Sverige har upptäckt ett nytt och allvarligt problem: sjuka buxbomshäckar. Vid analys har man konstaterat att det finns angrepp av en relativt ny växtsjukdom orsakad av en svamp, Cylindrocladium buxicola. Eftersom det sammantaget finns många mil buxbomshäckar både på våra kyrkogårdar och i offentliga och privata trädgårdar kan problemet få stora ekonomiska konsekvenser för framtiden. Men inte bara det – den döende buxbomen är också ett hot mot vårt gröna kulturarv.

Published in

Gröna fakta
2011, number: 2011:2
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Rosander, Charlotte
Lund University

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117178