Skip to main content
Factsheet, 2011

Tycker människor och fåglar om samma sorts skog?

Heyman, Erik; Henningsson, Silvia; Gunnarsson, Bengt;

Abstract

Den värdefulla, tätortsnära naturen minskar i Sverige. Trenden är tydlig också i Europa – grönytan per stadsinvånare är på väg nedåt. Trycket blir därför stort på naturen som både ska gynna den biologiska mångfalden, vara upplevelserik och fungera för rekreation. Går det att undvika konflikter mellan estetik och naturvård i skötseln när många intressen konkurrerar? Tycker människor och fåglar om samma sorts skog?

Published in

Gröna fakta

2011, number: 2011:1
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Heyman, Erik
University of Gothenburg
Henningsson, Silvia
University of Gothenburg
Gunnarsson, Bengt
University of Gothenburg

UKÄ Subject classification

Human Geography
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117191