Skip to main content
Factsheet, 2010

Lekens natur

Olsson, Titti

Abstract

IPA, International Play Association, har gjort en hearing i åtta städer runt om i världen. Överallt slår man fast samma sak: Barns lek är hotad på grund av okunskap om lekens natur. IPA visar till och med att FN:s barnkonvention präglas av ett vuxenperspektiv. Det är först när man förstår att lek är ett livsvillkor som man kan tala om ett genuint barnperspektiv. Då kan man också skapa bra platser för lek.

Published in

Gröna fakta
2010, number: 2010:7
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Movium

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117193