Skip to main content
Factsheet, 2020

Grönplanering : en kort handledning

Blomberg, Per

Abstract

Städernas och landskapets gröna och blå kvaliteter blir allt viktigare för att skapa ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Men hur planerar vi för dessa värden på ett strategiskt sätt?

Published in

Movium Fakta
2020, number: 2020:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Blomberg, Per
Kristianstad Municipality

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117217