Skip to main content
Factsheet, 2020

Invasiva främmande arter : ekologens perspektiv

Carlsson, Nils

Abstract

Budskap från myndigheter och debatten i media kring det som av bland annat ekologer benämns som invasiva främmande arter har knappast undgått någon under senare år. Nils Carlsson vid Länsstyrelsen Skåne som är expert på IAS (invasive alien species) gör ett försök att reda ut begreppen.

Published in

Movium Fakta
2020, number: 2020:3
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Ecology

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/117219