Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2020Open access

Utvärdering av torktoleranta träd

Sjöman, Henrik; Hirons, Andrew; Bassuk, Nina; Levinsson, Anna

Abstract

Nyplanterade träd måste kunna hantera de förhållanden som råder på växtplatsen så att de kan utvecklas till stora, välmående individer. För att kunna göra ett väl avvägt växtval är det viktigt att känna till olika arters möjligheter och begränsningar.

Published in

Movium Fakta
2020, number: 2020:1
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet