Skip to main content
Factsheet, 2020

Utvärdering av torktoleranta träd

Sjöman, Henrik; Hirons, Andrew; Bassuk, Nina; Levinsson, Anna

Abstract

Nyplanterade träd måste kunna hantera de förhållanden som råder på växtplatsen så att de kan utvecklas till stora, välmående individer. För att kunna göra ett väl avvägt växtval är det viktigt att känna till olika arters möjligheter och begränsningar.

Published in

Movium Fakta
2020, number: 2020:1
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Gothenburg Botanical Garden
Hirons, Andrew
Myerscough College
Bassuk, Nina
Cornell University

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117221