Skip to main content
Factsheet, 2010

Den skuldfria parken : från ord till handling i miljöarbetet

Johansson, Christina; Mattsson, Arne

Abstract

Det började som en vision om en miljöskuldfri park och har idag fyra år senare utmynnat i en samling aktiviteter för att närma sig en ekologiskt uthållig parkskötsel i Bulltoftaparken. Under resans gång har idéer kläckts, aktiviteter startats och möjligheter utretts. Bristen på goda exempel på hållbara skötselkoncept har väckt frågan om hur både beställare och entreprenörer arbetar för en mer miljöanpassad grönyteskötsel, nu och i framtiden.

Published in

Gröna fakta
2010, number: 2010:6
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Johansson, Christina
Christina Johansson Utredningar & Dokumentation
Mattsson, Arne
City of Malmö

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117222