Skip to main content
Factsheet, 2010

Träd och VA-ledningar : en komplicerad relation

Östberg, Johan; Stål, Örjan; Martinsson, Max; Fransson, Ann-Mari

Abstract

Sedan 1990-talet har SLU i Alnarp arbetat med frågan kring rotinträngningar i vatten- och avloppsledningar. Efter ett större projekt, som avslutades i början av 2010, kan nu flera tidigare sanningar ifrågasättas. Problematiseringen av forskningsområdet har därmed ökat. Ett fördjupat samarbete mellan VA-verken och den förvaltning som ansvarar för parker och grönytor är många gånger av avgörande betydelse för att förebygga och lösa problemen med rotinträngningar.

Published in

Gröna fakta
2010, number: 2010:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction
Martinsson, Max
No organisation
Fransson, Ann-Mari
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117223