Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Träd och VA-ledningar : en komplicerad relation

Östberg, Johan; Stål, Örjan; Martinsson, Max; Fransson, Ann-Mari

Abstract

Sedan 1990-talet har SLU i Alnarp arbetat med frågan kring rotinträngningar i vatten- och avloppsledningar. Efter ett större projekt, som avslutades i början av 2010, kan nu flera tidigare sanningar ifrågasättas. Problematiseringen av forskningsområdet har därmed ökat. Ett fördjupat samarbete mellan VA-verken och den förvaltning som ansvarar för parker och grönytor är många gånger av avgörande betydelse för att förebygga och lösa problemen med rotinträngningar.

Published in

Gröna fakta
2010, number: 2010:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet