Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Stadsdelsträdgårdar : för gemenskap och odling

Larsson, Marie

Abstract

Idag efterfrågar samhället nya ”klimatsmarta” handlingsmönster för att uppnå hållbar utveckling. För att sådana handlingsmönster ska utvecklas är samhället beroende av den potentiella kraft och kreativitet som finns hos medborgarna. Det förutsätter samverkan mellan medborgarna och kommunens planerare och förvaltare. Ett sätt att ta tillvara människors skapande förmåga är att ge plats för stadsdelsträdgårdar. Det är ett fenomen som ännu inte finns i Sverige. Stadsdelsträdgårdar skulle kunna fungera som experimentverkstäder där människor kan prova och utveckla nya handlingsmönster i riktning mot såväl social som ekologisk hållbarhet.

Published in

Gröna fakta
2010, number: 2010:1
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet