Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2009Open access

Stadsträd för framtiden: Ek

Sjöman, Henrik

Abstract

Eksläktet är ett tåligt och slitstarkt trädsläkte. Trots att ståndorten inte alltid är den optimala utvecklas träden väl och får en vacker och spännande karaktär. Det gör ekarna intressanta som alternativ i bland annat hårdgjorda stadsmiljöer, där efterfrågan på ett friskt och tåligt växtmaterial är stor. I detta första faktablad i Moviums nya serie om stadsträd för framtiden lyfts växtgruppen ek fram med några utvalda arter.

Published in

Gröna fakta
2009, number: 2009:7
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet