Skip to main content
Factsheet, 2009

Strukturrika planteringar : en möjlighet för stadens grönska

Wiström, Björn; Richnau, Gustav; Busse Nielsen, Anders; Gustavsson, Roland

Abstract

Stadens grönska förväntas erbjuda allt fler funktioner på allt mindre yta. I ett urbant sammanhang är strukturrika vegetations typer därför ett intressant alternativ, eftersom de förmedlar en genuin känsla av natur eller trädgård på en betydligt mindre yta än andra planteringstyper. Strukturrika planteringar är rika på mångfald, både biologisk och upplevelsemässig. De passar väl i sammanhang där lek eller pedagogik står i fokus, och tjänar som partikeluppsamlare längs trafikleder. Dessutom är flerskiktade, artrika strukturer mer anpassningsbara mot förändringar i omgivningen, till exempel klimatförändringar eller nya trädsjukdomar.

Published in

Gröna fakta
2009, number: 2009:5
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Richnau, Gustav
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction
Busse Nielsen, Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117229