Skip to main content
Factsheet, 2009

Skötselmanual för bostadsgårdar

Persson, Bengt; Kristoffersson, Anders; Fors, Hanna

Abstract

Skötselmanual för bostadsgårdar är framtagen för att stödja alla som på ett eller annat sätt arbetar med förvaltning av bostadsgårdar. Den kan fungera som ett underlag att utgå ifrån vid upprättandet av skötselbeskrivningar, oavsett om man har skötseln i egen regi eller står inför att handla upp den.

Published in

Gröna fakta
2009, number: 2009:4
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Persson, Bengt
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117230