Skip to main content
Factsheet, 2009

Kyrkogårdsmuren : en tidlös avskiljare

Svala, Catharina

Abstract

Runt varje äldre kyrkogård finns en mur av natursten. Om man ser över längre tid har de knappast varit särskilt skötselkrävande. Men när skador uppstår blir det kostsamt och det kan krävas relativt stora insatser. Hur löser man då nya genomföringar och anslutningar och hur ska man på bästa sätt planera för att såväl gamla som nya murar fortsätter att vara beständiga och tidlösa avskiljare? Hur kan man förena gammalt och nytt när kyrkogården måste förändras?

Published in

Gröna fakta
2009, number: 2009:3
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svala, Catharina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117231