Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2022

Viltskadestatistik 2021 : skador av stora rovdjur och stora fåglar på tamdjur, hundar och gröda

Frank, Jens; Levin, Maria; Månsson, Johan; Höglund, Linda; Hensel, Henrike

Abstract


Published in

Rapport från Viltskadecenter
2022, number: 2022:2
ISBN: 978-91-987584-3-6
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet