Skip to main content
Report, 2022

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2021

Åkesson, Mikael; Svensson, Linn

Abstract

Under inventeringsperioden 2021/2022 påvisades 55 familjegrupper av varg i Skandinavien. Inför parningssäsongen 2021 fanns i två av dessa familjegrupper en revirmarkerande immigrant och i åtta av familjegrupperna fanns en eller två revirmarkerande F1:or, d.v.s. avkommor till immigranterna i Galven/Prästskogen, Kynna 2 eller Tiveden 2. Den genomsnittliga inavelskoefficienten bland avkommorna i familjegrupperna under vintern 2021/2022 FFD = 0,24) var 0,01 högre än vintern innan. En förklaring till den ökande inaveln, trots att en immigrant i Setten och tre F1:or (samtliga avkommor från Tiveden-tiken) reproducerade sig första gången 2021, är att andelen närbesläktade reproducerande par (helsyskon eller föräldra-avkommor) var högre 2021 (13%) jämfört med 2020 (8%).

Keywords

Inavel; Skandinavien; släktträd; varg

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2022, number: 2022:3
eISBN: 978-91-987584-4-3
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

Sustainable Development Goals

SDG15 Life on land

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117288