Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2021

Åkesson, Mikael; Svensson, Linn

Abstract

Under inventeringsperioden 2021/2022 påvisades 55 familjegrupper av varg i Skandinavien. Inför parningssäsongen 2021 fanns i två av dessa familjegrupper en revirmarkerande immigrant och i åtta av familjegrupperna fanns en eller två revirmarkerande F1:or, d.v.s. avkommor till immigranterna i Galven/Prästskogen, Kynna 2 eller Tiveden 2. Den genomsnittliga inavelskoefficienten bland avkommorna i familjegrupperna under vintern 2021/2022 FFD = 0,24) var 0,01 högre än vintern innan. En förklaring till den ökande inaveln, trots att en immigrant i Setten och tre F1:or (samtliga avkommor från Tiveden-tiken) reproducerade sig första gången 2021, är att andelen närbesläktade reproducerande par (helsyskon eller föräldra-avkommor) var högre 2021 (13%) jämfört med 2020 (8%).

Keywords

Inavel; Skandinavien; släktträd; varg

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2022, number: 2022:3eISBN: 978-91-987584-4-3Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Associated SLU-program

   Wildlife Damage Centre

   Sustainable Development Goals

   SDG15 Life on land

   UKÄ Subject classification

   Ecology

   More information

   Reviderad version, korrigendum på s 5: Version 1.0: G274-21Reviderad version (1.1): G247-21

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/117288