Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2022

Hur genetiskt lika är svenska ardennerhästar?

Eriksson, Susanne

Published in

Ardennernytt : medlemstidning för Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen
2022, Volume: 18, number: 1, pages: 32-33