Skip to main content
Magazine article, 2019

"Att leva som alla andra": livsmiljö, bostadsbehov och samverkan

Berglund-Snodgrass, Lina; Högström, Ebba

Published in

Plan: tidskrift för planering av landsbygd och tätorter
2019, volume: 74, number: 5-6, pages: 65-70

Authors' information

Blekinge Institute of Technology
Högström, Ebba
Blekinge Institute of Technology

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117523