Skip to main content
Book chapter, 2021

En blick mot framtiden– hur historiska utopier kan hjälpa oss att tänka nytt kring framtidens resande

Berglund-Snodgrass, Lina; Mukhtar-Landgren, Dalia

Published in

Book title: Omstart för kollektivtrafiken : idéer för en hållbar framtid
Publisher: K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Authors' information

Blekinge Institute of Technology
Mukhtar-Landgren, Dalia
Lund University

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/117527