Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2022Open access

Kvädöfjärden, Egentliga Östersjön, 1981–2021

Heimbrand, Yvette; Olsson, Jens; Mustamäki, Noora; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Soerensen, Anne L.

Abstract

Inom den nationella miljöövervakningen av kust och hav bedrivs årligen sedan slutet av 1980-talet ett program för integrerad kustfiskövervakning. Programmet startades i slutet av 1980-talet och omfattar i dagsläget sju nationella referensområden; två i Bottniska viken, ett i norra Egentliga Östersjön, två i södra Egentliga Östersjön och två i Västerhavet.
Syftet med programmet är att kartlägga fiskbeståndens status samt fiskens hälsotillstånd och miljögiftsbelastning för att upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering, miljögifter, klimatförändringar och andra miljöfaktorer.
Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Kvädöfjärden i södra Östergötland. För en fördjupad presentation av resultaten se; Faktablad för Integrerad kustfisk-övervakning (Fjällbacka, Torhamn, Kvädöfjärden och Holmöarna), 2020:1

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet