Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2022

Green wheel : om målkonflikten rörande tunga batteridrivna vägtransporter och mikrobiella faror samt hållbarhet av bladgrönsaker

Alsanius, Beatrix; Nicolaidis, Andreas; Vågsholm, Ivar

Abstract

Låg självförsörjningsgrad, centralisering av marknaden, samt mycket varierande klimatförhållanden i Sverige som hindrar lokalproduktion av vegetabilier, detta är tre viktiga anledningar varför det svenska livsmedelssystemet är beroende av transporter. För att nå målet för ett "hållbart livsmedelssystem" måste transporter övergå till andra än fossila energikällor. Transporter av varor som är beroende av en kylkedja kräver inte bara energi för själva transporten, utan också för att hålla temperaturen på en nivå som inte äventyrar livsmedelssäkerhet och produktens hållbarhet. Maximitemperatur under transport av temperaturkänsliga matvaror har varit ett återkommande ämne i många brancher. I föreliggande rapport ställde vi oss frågan vilken betydelse temperaturskillnaden mellan 4 och 8 C under transport av bladgrönsaker har för tre mycket generaliserade körscenarion (200, 400 och 900 km) ur ett kvalitets- och livsmedelsäkerhetsperspektiv, med den psykrofila patogenen Listeria monocytogenes som modell. Studien utgår från två laddningskapaciteter för batterier (150 resp. 350 kW). Vi visar att laddningsinfrastrukturen är den mest avgörande faktorn som påverkar produkthållbarhet och livsmedelssäkerhet. Risk för nedsatt kvalitet och i synnerhet livsmedelsäkerhet ökar avsevärd med långa körtider vid en temperatur av 8 C i lastutrymmet. 

Keywords

el-lastbil; hållbarhet; kyltransport; Listeria monocytogenes; livsmedelssäkerhet; produktkvalitet Cooling; food safety; heavy battery transport; Listeria monocytogenes; shelf-life; sustainability

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2022, number: 2022:6
ISBN: 978-91-8046-901-2
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet