Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Peer reviewedOpen access

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022 – samhället, tekniken och etiken

Bråkenhielm, Carl-Reinhold; Grape, Sophie; Harms-Ringdahl, Mats; Hilding-Rydevik, Tuija; Kaiserfeld, Thomas; Karlsson, Mikael; Persson, Ingmar; Soneryd, Linda; Hänninen, Hannu; Persson, Ingvar

Published in

Statens offentliga utredningar
2022, number: 2022:7ISBN: 978-91-525-0326-3, eISBN: 978-91-525-0327-0Publisher: Kärnavfallsrådet