Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2022

Multimodal rehabilitering utomhus - Alnarpsmetoden och teorin om stödjande miljöer

Grahn, Patrik; Stoltz, Jonathan; Bengtsson, Anna

Published in

Title: Vård, omsorg och rehabilitering utomhus - teori, praktik och nya perspektiv
ISBN: 9789144142364
Publisher: Studentlitteratur