Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2021

Återställning av vildare natur för människor och biologisk mångfald

Kuemmerle, Tobias; Smith, Henrik G.; Cromsigt, Joris; Lindborg, Regina; Svenning, Jens-Christian; Thulin, Carl-Gustaf

Abstract

Rewilding är en metod för restaurering, med målet att återställa och skydda naturliga processer och ekosystemens kapacitet att svara på globala förändringar. Detta är livsviktigt för att säkerställa att ekosystem fortsätter att producera samhällsnyttor och kan anpassa sig till ett föränderligt klimat.

Published in

CEC Policy Brief
2021, number: 2021:8
Publisher: Lunds universitet