Skip to main content
Report, 2022

Årsrapport GPS-märkta älgar i Harads område 2021-2022 – fördelning, rörelse, livsmiljö och överlevnad

Neumann, Wiebke; Stenbacka, Fredrik; Malmsten, Jonas; Ericsson, Göran; Jatko, Marco; Persson, David

Abstract

Nu är vi redan det andra året igång i Haradsområdet! Vissa observationer liknar vad vi ser i andra studieområden, andra skiljer sig åt. Som förväntat ser vi skillnader mellan olika älgindivider och resultaten liknar vad vi sett i andra delar av landet - en del älgar har helt skilda sommar- och vinterområden, andra har områden som inte ligger så långt ifrån varandra. Under det här året fanns i stor sett ingen som stannade inom sitt vinterområde året om - det har vi inte sett förut. Det var nytt. Andel av vandringsälgar är högt i Harads – alla älgar utom en vandrade!
I medel förflyttade sig älgarna 6.7 mil mellan sitt vinter- och vår/sommarområdet, vilket är ett relativt långt avstånd för en inlandspopulation. Vandringen hade ett tydligt huvudstråk som pekade nordväst. Många älgar lämnade älgförvaltningsområdet (ÄFO 4) som de märktes i och uppehöll sig i ÄFO 2 under sommaren, men en del gick ännu längre norrut till ÄFO1. Det stora vandringsavståndet medförde att älgarnas årshemområden (där själva vandringen ingår) är stora i medel. Själva säsongsområdena är betydligt mindre. Vinterområden för kor och tjurar är lika stora. Älgarna rörde sig i många olika livsmiljöer med en stor variation i hur mycket enskilda livsmiljöer som användes. Sammanlagt användes ingen livsmiljö mer än tallskog och hur respektive livsmiljö fanns tillgänglig.
En viktig orsak till att försökspopulationen i Harads fungerar så bra är det nära samarbetet med alla intresserade. Intresset är mycket stort, många olika användare är inne på hemsidan www.slu.se/alg-forskning.

Keywords

Alces alces; vandring; aktivitet; habitat selektion

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2022, number: 2022:2
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Jatko, Marco
Sveaskog
Persson, David
County Administrative Board Norrbotten

Associated SLU-program

Forest
Wildlife

UKÄ Subject classification

Ecology
Zoology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/118993