Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter - Peer-reviewed, 2022

One health - Samspelet mellan human-, djur- och ekosystemhälsa

Berg, Charlotte; Juuso, Päivi; Lerner, Henrik; Lidfors, Lena

Published in

Title: Vård, omsorg och rehabilitering utomhus : teori, praktik och nya perspektiv
ISBN: 978-91-44-14236-4
Publisher: Studentlitteratur