Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2022Peer reviewed

Djurens betydelse för människans hälsa

Berget, Bente; Jormfeldt, Helena; Lidfors, Lena

Published in

Title: Vård, omsorg och rehabilitering utomhus : teori, praktik och nya perspektiv
ISBN: 978-91-44-14236-4Publisher: Studentlitteratur