Skip to main content
Factsheet, 2022

Jästbaserat lockbete för prognos och bekämpning av Drosophila suzukii

Kleman, Isabella; Witzgall, Peter; Becher, Paul

Abstract

Den invasiva fruktflugan Drosophila suzukii är en allvarlig skadegörare på mjukskaliga frukter och bär. Bekämpningen av flugan är komplicerad och kräver en kombination av förebyggande och direkta åtgärder. Övervakning är ett nyckelelement i bekämpningen av D. suzukii, men traditionell fällfångst ger problem i form av stor bifångst av fel sorts insekter. Baserat på den mutualistiska relation som finns mellan D. suzukii och jästsvampen Hanseniaspora uvarum undersökte vi möjligheten att använda denna jästart för att utveckla lockbeten för flugan.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2022, number: 2022:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119048