Skip to main content
Other publication, 2022

Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?

Manevska Tasevska, Gordana; Malmström, Nils

Abstract

Svensk växtodling står inför både ekonomiska och miljömässiga utmaningar. För att möta de miljömässiga utmaningarna rekommenderar EU-kommissionen bland annat ökad ekologisk odling och växtdiversifiering. Detta kan resultera i lägre avkastning och lägre inkomster för lantbrukare som därför erbjuds jordbruksstöd. I denna studie undersöker vi hur ekonomin på växtgårdar (effektiviteten) påverkas av hållbara odlingsmetoder och jordbruksstöd. Vi finner att:
• Växtdiversifiering generellt bidrar till högre effektivitet.
• Skillnaden i effektivitet mellan gårdar som bedriver ekologisk odling och konventionella gårdar är inte signifikant.
• Stöd till jordbruket ökar effektiviteten även om det finns skillnader mellan stödtyper. Miljöstöd ökar effektiviteten medan förgröningskravet minskar effektiviteten.

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2022, number: 2022:4
Publisher: AgriFood Economics Centre

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

Sustainable Development Goals

SDG12 Ensure sustainable consumption and production patterns

UKÄ Subject classification

Economics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119148