Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2022Open access

Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?

Manevska Tasevska, Gordana; Malmström, Nils

Abstract

Svensk växtodling står inför både ekonomiska och miljömässiga utmaningar. För att möta de miljömässiga utmaningarna rekommenderar EU-kommissionen bland annat ökad ekologisk odling och växtdiversifiering. Detta kan resultera i lägre avkastning och lägre inkomster för lantbrukare som därför erbjuds jordbruksstöd. I denna studie undersöker vi hur ekonomin på växtgårdar (effektiviteten) påverkas av hållbara odlingsmetoder och jordbruksstöd. Vi finner att:
• Växtdiversifiering generellt bidrar till högre effektivitet.
• Skillnaden i effektivitet mellan gårdar som bedriver ekologisk odling och konventionella gårdar är inte signifikant.
• Stöd till jordbruket ökar effektiviteten även om det finns skillnader mellan stödtyper. Miljöstöd ökar effektiviteten medan förgröningskravet minskar effektiviteten.

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2022, number: 2022:4
Publisher: AgriFood Economics Centre

   SLU Authors

  • Sustainable Development Goals

   SDG12 Ensure sustainable consumption and production patterns

   UKÄ Subject classification

   Economics

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/119148