Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2022

Samarbeten i den skånska myllan : akademi, näringsliv och samhälle från Alnarps horisont

Von Bothmer, Roland; Nilsson, Anders; Blix Germundsson, Lisa

Published in


Publisher: Tejarps Förlag