Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022

Fångster av siklöja och priset på löjrom – en ekonomisk analys

Hammarlund, Cecilia; Blomquist, Johan; Waldo, Staffan

Abstract

De senaste åren har Havs- och vattenmyndigheten minskat den mängd siklöja som får fångas i Bottenviken. Minskningen beror på att beståndet av siklöja har minskat. Siklöjan fiskas framförallt för att framställa löjrom. Det innebär att fiskarnas intäkter är starkt beroende av priset på löjrom. Mindre fångster innebär lägre intäkter för fiskarna om inte priset på löjrom samtidigt stiger kraftigt. I denna studie undersöker vi sambandet mellan fångster och priser och finner att priset på löjrom i genomsnitt stiger med mellan 3,7 och 4,6 procent när fångsterna minskar med 10 procent. Priseffekten är stor jämfört med andra svenska fisken och den tycks bli allt större med tiden. Trots detta är den inte tillräckligt stor för att förhindra att minskade fångster leder till lägre intäkter för fisket.

Published in

Agrifood Fokus
2022, number: 5Publisher: AgriFood Economics Centre

   Sustainable Development Goals

   SDG14 Life below water

   UKÄ Subject classification

   Fish and Wildlife Management
   Economics

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/119211