Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2022

Självförvaltning och tidigmodernt samiskt naturresursutnyttjande

Larsson, Jesper

Published in

Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok
2022, number: 2022, pages: 117-134
Title: Årsbok 2022
ISBN: 978-91-88763-33-4
Publisher: Kungliga Vitterhets historie och antikvitetsakademien