Skip to main content
Report, 1995

Hjälpmedel för bestämning av slutenhet i plant- och ungskog

Kempe, Göran

Keywords

picea abies; pinus sylvestris; spacing; site factors; forest trees

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
1995, number: 1
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Kempe, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management and Geomatics

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119462