Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1995

Hjälpmedel för bestämning av slutenhet i plant- och ungskog

Kempe, Göran

Keywords

picea abies; pinus sylvestris; spacing; site factors; forest trees

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
1995, number: 1
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Kempe, Göran

   • Department of Forest Resource Management and Geomatics, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/119462