Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1995

Hjälpmedel för bestämning av slutenhet i plant- och ungskog

Kempe, Göran

Nyckelord

picea abies; pinus sylvestris; spacing; site factors; forest trees

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
1995, nummer: 1
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Kempe, Göran

   • Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Forest Science

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/119462