Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Förslag till nya indikatorer för miljökvalitetsmålet : levande sjöar och vattendrag

Degerman, Erik; Näslund, Ingemar; Petersson, Erik; Sandin, Leonard; Von Wachenfeldt, Eddie

Keywords

Miljömål; Indikatorer; Preciseringar; Miljökvalitetsmål

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet