Skip to main content
Report, 2016

Harmonisering av skattningar av koldioxidutsläpp mellan kolpoolerna skogsprodukter och levande trädbiomassa inom ramen för Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet

Wikberg, Per-Erik

Keywords

koldioxidupptag; skogsprodukter; riksskogstaxeringen

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2016, number: 465
Publisher: Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119576