Skip to main content
Factsheet, 2016

Heterogen skog : för komplex för skogsbruk och tillämpad skogsforskning?

Drössler, Lars

Abstract

Svensk skogsforskning är inriktad på skötsel av trädslagsrena bestånd. I södra Sverige utgörs dock skogarna i relativt hög grad av blandskogar med olika sammansättningar. Kunskaperna om hur sådana skogar sköts är inte tillräcklig. Det finns många andra kombinationer av trädslag och beståndsstrukturer som är mindre typiska än tall–gran eller gran–björk och även mindre utforskade. Andra exempel på kunskapsbrist att sköta bestånd är skog med någon form av självföryngring. Om den tillämpade skogsforskningen inte har samma resurser för att utforska blandskog eller flerskiktad skog som bestånd med bara ett trädslag, då finns ett behov av ett mer generellt koncept för att också sköta heterogena bestånd. Praktiska råd i skogen för de som ibland arbetar med mer heterogena bestånd, av mindre vanlig typ: Börja med att kartlägga diameterfördelningen av beståndet, använd Heureka Beståndsvis och ha koll på självföryngring ifall du vill uppskatta framtidens beståndsutveckling och skötsel! Sedan kan man göra jämförelser med fallstudier beskrivna i litteraturen.

Keywords

trädslagsblandning; flerskiktat bestånd; diameterfördelning; självföryngring; adaptiv skogsskötsel; Heureka Beståndsvis

Published in

Fakta. Skog
2016, number: 2016:9
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Drössler, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre

UKÄ Subject classification

Ecology
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/119584